Tevékenységek

Elsősegélynyújtás
Véradásszervezés
Adományozás
Általános szociális segítségnyújtás
Katasztrófa készenlét és segítségnyújtás
Ifjúsági Vöröskereszt


HÍREINK

„Hálót adunk, nem halat”
13 millió forint értékű adomány a megyaszóiaknak
Anyatábor a Balaton partján
Az év civil szervezete
Biztonságban
Biztos kezekben
Élménydús vakáció
Fogvatartottak szociális érzékenyítése a börtönben
Hely szelleme
Jókedvű adakozás
Jótékonysági kerékpártúra
Kommunikáció és személyiségfejlesztés
Kossuth Zsuzsanna szoboravató
Különleges helyszín, különleges véradóknak
Szegények farsangja negyedik alkalommal
Szeretet süti és ajándék karácsonyra
Szt. Adorján napi kitüntetés
Tele az iskolatáska
A családi életre nevelés versenye
A példamutatást választva
Bál a mezőcsáti családokért
Szegények farsangja a nappali melegedőben
Csokoládégyár-látogatás gyerekeknek
Farsangi jótékonysági bál
Példamutató közösségi vezetők
Sikerrel zárt a Szeretet Sütigyár
Védőháló a családokért
Adományozott az Áldozatsegítő Vonal
Egészségünkre!
Érdekességek a véradásról
Felkészültünk a téli krízisidőszakra
Mézeskaláccsal a rászorulókért
Kis város, nagy segítség
Vöröskeresztes családi napok a megyében
Egyetemisták segítik az éhezőket
Műsorral és ajándékkal készültek
Véradók Napi ünnepségsorozat
Egy tál étel

ORSZÁGOS
IGAZGATÓSÁG HÍREI

Felkészülten mentünk életet
Közös Lábos: A téli teajáratért
Nyerteseink
Nyerteseink
Elismerését fejezte ki a magyar embereknek a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke
Még mindig a kagyló okozta vágás a slágersérülés a Balatonnál
Sok kicsi nagyra megy
Véradás a Lecsófesztiválon
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei siker az idei Országos Csecsemőgondozási Versenyen
Újra Retró Véradó Nap Miskolcon
Az „évszázad árvizéhez” utazott a borsodi egység
Ők tudják, hogyan segítsenek egy fuldoklónak
„Mi történt, segíthetek?”
Vöröskereszt világnapja
Ma van a Vöröskereszt világnapja
Stratégiai együttműködést kötött a Magyar Vöröskereszt és a Telenor
„Csendes katasztrófák” a miskolci elsősegélynyújtó versenyen
Mezőcsáti Sport Nap
Tolcsvai Fiatalok Tolcsváért Egyesület
42. Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Verseny
Miskolc város és vonzáskörzete versenyei
Teltház a hajléktalanszállón
Minden gyerek lábára kerüljön meleg cipő
Téli ítéletidő: Húszezer embernek segített a Vöröskereszt
Csendes katasztrófáknak ad hangot a Magyar Vöröskereszt
„Gátat fel nem adunk”

Közúti járművezető jelöltek vizsgáztatása


Vizsgaszabályzat

Érvényességi terület 
Ez a vizsgaszabályzat a 31/1992. (XII. 19) NM rendeletben maghatározott közúti járművezető jelöltek elsősegélynyújtás vizsgáztatására vonatkozik.

Vizsgabizottság
A vizsgabizottság két főből áll. A vizsgabizottság tagjait a Magyar Vöröskereszt illetékes megyei/fővárosi szervezete kéri fel.

A vizsgabizottság illetékes:

 • jelen vizsgaszabályzat és a Magyar Vöröskereszt Minőségirányításirendszer vonatkozó szabályainak betartására,
 • a vizsgára bocsátás feltételeinek ellenőrzésére,
 • a vizsga eredményének megállapítására,
 • csalási cselekmények ügyében döntésre,
 • igazolás kiadására.

A vizsga tárgya és segédeszközök

A vizsga során megállapításra kerül, hogy a vizsgázó tudását alkalmazni tudja-e. A vizsga tartalma, menete, követelményei a www.voroskereszt.hu honlapon, a Megyei Vizsgaszervezési Központokban és a vizsgahelyeken hozzáférhető. A vizsga elsősorban gyakorlatban zajlik, melyet az ismeretek szóbeli számonkérése is kiegészít. A vizsgabizottság által biztosított segédeszközökön kívül egyéb segédeszköz használata nem megengedett.

Vizsgára bocsátás és jelentkezés
Vizsgára bocsátható, aki:

 • előzetesen (személyesen vagy telefonon) az adott vizsgára jelentkezett, és

 • a vizsga helyszínén és időpontjában, a vizsgabizottságnak leadja a

 • vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot, és

 • arcképes igazolvánnyal igazolja személyazonosságát, és

 • a várakozási helyiségben kitöltött Jelentkezési és nyilvántartó lapot kitöltve átadja.

Vizsga időpontja és helye
A vizsgákra általában munkanapokon, délelőtti és délutáni időpontokban, a Magyar Vöröskereszt regisztrált vizsgahelyein kerül sor.

Visszalépés, megbetegedés, hiányzás
Ha a vizsgázó a jelentkezés lezárásáig jelzi esetleges akadályoztatását, akkor jelentkezése másik egyeztetett vizsgára kerül átvezetésre.Ha a vizsgázó nem jelenik meg (azon a vizsgán melyre jelentkezett), akkor újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetését követően jelentkezhet.
A vizsgázó mentesül a vizsgadíj ismételt befizetése alól, ha:

 • 10 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja távolmaradásának okát,

 • akadályoztatását bejelenti/bejelenteti és azt a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül, vagy igazoltan tartós akadályoztatása megszűnését követően 8 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja,

 • legkésőbb a vizsga jegyzőkönyv lezárásáig jelzi a megyei jelentkezési elérhetőségen és kéri vizsgaidőpontjának módosítását,

 • rendkívüli esetben (természeti katasztrófa, egyéb rendkívüli ok) méltányosságból.

Csalás, szabálytalanságok
Ha a vizsgázó, a vizsga során:

 • meg nem engedett segédeszközt használ,

 • magatartásával a vizsga rendjét megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza,

 • az elsősegélynyújtás vizsgáztatót illetve vizsgaadminisztrátort előny

 • adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik,

 • megtévesztésére tesz kísérletet,

 • figyelmeztetést követően a vizsgából kizárható.

Arról, hogy figyelmeztetés után folytathatja-e a vizsgáját, vagy azonnal kizárásra kerül, a vizsgabizottság dönt. Kizárás esetén “nem felelt meg” minősítést kell kapnia. A kizárás ténye és körülményei írásban rögzítésre kerül.

A vizsgateljesítmény értékelése
Megfelelt minősítést kap az a vizsgázó, aki a elméleti illetve gyakorlati feladatokat helyesen oldotta meg, és bukást jelentő hibát nem követett el. Nem felelt meg minősítést kap az a vizsgázó, aki feladat megoldások (gyakorlati vagy elméleti) során olyan megoldást közöl, vagy cselekszik, illetve az, amit elmulaszt, (közölni vagy megtenni) a beteg állapotát rontotta és/vagy bukást jelentő hibát követett el.

Vizsga-anyagok
A vizsga elméleti és gyakorlati számonkérési alapja:

Hornyák István Ph.D.: Elsősegélynyújtás mindenkinek c. könyv


A vizsgaeredmény megállapítása, Igazolás kiadása
A vizsga eredményét az elsősegélynyújtás vizsgáztató állapítja meg. Az Igazolást, a Magyar Vöröskereszt nevében, az elsősegélynyújtás vizsgaadminisztrátor és az elsősegélynyújtás vizsgáztató adja ki.

Vizsgadíjak
A vizsga vizsgadíj köteles. Ha a vizsgázó, a vizsgára jelentkezés során, a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti súlyos mozgássérültséget igazoló, háziorvos által kiállított orvos-szakértői vélemény, vagy a 141/2000. (VII.9.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti súlyos fogyatékosság meglétét igazoló, az OOSZI I. fokú orvosi bizottsága által kiadott Hatósági Bizonyítvány hiteles másolatát tudja nyújtani, akkor a vizsgadíj befizetése alól mentesül.

Felülvizsgálati záradék, hatályba léptetés és érvényesség
A vizsgaszabályzatot a Magyar Vöröskereszt Minőségirányítási rendszerével összhangban, adja ki. A szükség szerinti módosítás jogát fenntartja. Ez a vizsgaszabályzat közzétételével válik hatályossá, a Magyar Vöröskereszt honlapján, a megyei vizsgaszervezési központokban és a vizsgahelyeken hozzáférhető. Ez a vizsgaszabályzat érvényben marad egy újabb vizsgaszabályzat közzétételéig.

 

Feladatok
A vizsga az alábbi feladatok megoldásából áll:

 • kötelezően bemutatandó gyakorlatok:

- újraélesztés 1 segélynyújtóval,
- betegvizsgálat,
- eszméletlen beteg ellátása (stabil oldalfektetés)

 • “A” tétel megoldása,

 • “B” tétel megoldása.

A kötelezően bemutatandó gyakorlatok és az “A”, illetve a “B” tételsorok meghatározását az “Elsősegélynyújtás vizsgafeladatok” minőségirányítási előírás tartalmazza. A vizsgázó egy tételt húz, amelyen szerepel a kötelezően bemutatandó feladatok leírása, az “A”, illetve a “B” tétel egyaránt.


A feladatmegoldások számonkéréséért az elsősegélynyújtás vizsgáztató felelős.


A vizsga minősítése

1. A VIZSGÁZÓ MINŐSÍTÉSE
A vizsgáztató “megfelelt” vagy “nem felelt meg” minősítéssel illetheti a vizsgázó tevékenységét.

1.1. Megfelelt, aki

 • Az újraélesztést, a mentőhívást és az eszméletlen beteg ellátását megfelelően elvégezte,
 • Az általa kihúzott „A” és „B” feladatokat helyesen oldotta meg, és
 • bukást jelentő hibát nem követett el.


1.2. Nem felelt meg

 • bukást jelentő hibát követett el, és/vagy
 • tevékenysége, illetve lényeges lépések elmaradása, vagy durván hibás kivitelezése az imitált beteg/sérült állapotát bizonyosan rontotta.


2. Önmagukban bukást jelentő hibák LISTÁJA

Újraélesztés
§ az elhelyezkedés hibás
§ a teendők érvényes szakmai szabályoknak megfelelő sorrendje nem megfelelő
§ a mellkaskompresszió jellemzői (frekvencia, mélység, folyamatosság) nem megfelelőek
§ a befúvások hatástalanok, ennek oka nem kerül felismerésre és korrigálásra

Életjelenségek vizsgálata
§ az eszméletlenség vizsgálatának lépéseit nem ismeri,
§ a légzés vizsgálatát nem szabályszerűen végzi.

Eszméletlenség vizsgálata és ellátása
§ a légútbiztosítás szükségességét nem ismeri fel, és nem megfelelően alkalmazza,
§ ha nem tudja, hogy nem mozdítható betegnél/sérültnél hogyan biztosítható átjárható légút.

Stabil oldalfekvő helyzet
§ durva átfordítás, mozgatás,
§ a fej hátraszegése elmarad,
§ instabil marad a beteg/sérült.

Vérzések ellátása
§ a kézzel történő vérzéscsillapítás (nyomáspont vagy direkt ujjnyomás) elmarad,
§ a vérző végtag, testrész felemelése elmarad és más hatásos vérzéscsillapító/megszűntető eljárás sem történik,
§ ha a nyomókötést lazán, nem megfelelően helyezi fel,
§ nyomókötést tesz fel a nyakra,
§ vérző végtagra szorító körülkötést helyez fel,
§ a kivérzés tüneteit nem ismeri fel, ellátását nem tudja.

Égés ellátása
§ hűtés elmaradása,
§ idegen anyag sebre juttatása.

Fektetési módok
§ ha a fektetési módok indikációit nem ismeri, kivitelezésüket nem tudja (félig ülő helyzet, sokk fektetés - hasi sérült, eszméleténél lévő koponyasérült, ájult beteg, eszméletlen beteg fektetése)

Bukósisak levétele
§ indikációját nem tudja,
§ fej-nyak mozgatásával próbálja levenni,
§ két segítő esetén, ha az "A" segélynyújtó a fej-nyak rögzítését nem veszi át és biztonsággal két kézzel nem rögzíti.

Kimentés (Rautek-féle műfogás)
§ indikációit (gépkocsiból mentésnél) nem tudja,
§ nem tudja megfelelően kivitelezni.

Hirtelen légúti elzáródás
§ az eltávolítás egyes lépéseinek kivitelezését nem tudja.

Rögzítések
§ csont - izületi sérülések rögzítését nem a szabályok szerint végzi (ellátásának szabályait nem ismeri, a szükséges rögzítések kivitelezését nem tudja).

 

Vizsgadíj

Vizsgadíj összege: vizsgázóként: 7.900 Ft/alkalom.

Vizsgadíj befizetés érvényessége: az elsősegélynyújtás vizsgára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év december 31-ig érvényes.
Amennyiben időközben díjcsökkenés történt, a különbözetet a vizsgára jelentkezőnek visszatérítjük, díj emelkedése esetén a vizsgára jelentkező a különbözetet (még a vizsgát megelőzően) megfizetni köteles.


Vizsgadíj visszafizetése: amennyiben a jelentkező a vizsgadíjat befizette, és a vizsgára nem jelentkezett (szolgáltatás igénybevételétől eláll), akkor részére írásbeli kérelme alapján a vizsgadíj kezelési költséggel csökkentett része visszafizetendő. A kérelemhez csatolnia kell a befizetést igazoló bizonylat (készpénz átutalási megbízás feladóvevény vagy számla) hiteles másolatát. Kezelési költség mértéke a mindenkori vizsgadíj 10%-a.

Vizsgadíj nélkül: 2001. május 1-től a Magyar Vöröskereszt mentesíti a mozgáskorlátozottakat és súlyos fogyatékosokat a közúti elsősegélynyújtás vizsgadíjának befizetése alól. Ez a megállapodás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Elnökével történt egyeztetés után született. Csak azokat a vizsgázókat érinti ez a kedvezmény, akik 2001. május 1-jét követően jelentkeztek a vizsgára és megfelelő orvosi papírokkal rendelkeznek. Hiteles másolatot kell tudni bemutatni:

 • súlyos mozgássérültséget igazoló, háziorvos által kiállított orvos-szakértői véleményről, mely egyes közlekedési kedvezmények igénybevételére jogosít.

 • vagy súlyos fogyatékosság meglétét igazoló, OOSZI I. Fokú Orvosi Bizottsága által kiadott Hatósági Bizonyítványról.(Ennek feltételeit a hatályos 141/2000. /VIII. 9./ Korm. rendelet állapította meg.)

Nem vizsgához kapcsolódó Igazolás kiadás díjai:

 • Honosítás díja: 3.000 Ft/alkalom

 • Másolat kiadás díja: 4.000 Ft/alkalom (Tíz évre visszamenőleg.)


Vizsgahelyszínek


Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a közúti járművezetők elsősegélynyújtás vizsgája az alábbi helyszíneken történik:

 • 3525 Miskolc, Városház tér 2.
 • 3700 Kazincbarcika, Patak u. 13.
 • 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi utca 28.
 • 3600 Ózd, Árpád vezér u. 29.
 • 3580 Tiszaújváros, Kazinczy u. 3.

Vizsgázni csak előzetes bejelentkezés után lehet, az öt vizsgahelyszín bármelyikén.

Ózdon minden hónap 3. péntekén van vizsga!

Jelentkezni a 06/46-509-434 telefonszámon, illetve személyesen a 3531 Miskolc, Győri kapu 123. sz. alatt lehet.
A vizsgára szóló jelentkezési lapot és csekket valamennyi területi szervezetünknél be lehet szerezni.
18 éve alatti fiataloknak szülői hozzájárulás sükséges az elsősegély vizsgához! 
A nyilatkozat beszerezhető területi irodáinkban vagy letölthető: >>Klik<<

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő         :    7.30-12.00             du. 13.00-15.30-ig
Kedd         :    7.30-12.00             du. 13.00-15.30-ig
Szerda      :    7.30-12.00             du. 13.00-15.30-ig   (csak telefonos)
Csütörtök :    7.30-12.00             du. 13.00-15.30-ig
Péntek      :    7.30-12.00


Rólunk   |  Tevékenységek   |  Galéria   |  Letöltések   |  Elérhetőségünk   |  Híreink   |  Állás, karrier   |  Közbeszerzések   |  47.OEV döntő
Copyright © 2012, Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete