HÍREINK

„Hálót adunk, nem halat”
13 millió forint értékű adomány a megyaszóiaknak
Anyatábor a Balaton partján
Az év civil szervezete
Biztos kezekben
Élménydús vakáció
Fogvatartottak szociális érzékenyítése a börtönben
Hely szelleme
Jókedvű adakozás
Jótékonysági kerékpártúra
Kommunikáció és személyiségfejlesztés
Kossuth Zsuzsanna szoboravató
Különleges helyszín, különleges véradóknak
Szegények farsangja negyedik alkalommal
Szeretet süti és ajándék karácsonyra
Tele az iskolatáska
A családi életre nevelés versenye
A példamutatást választva
Bál a mezőcsáti családokért
Szegények farsangja a nappali melegedőben
Csokoládégyár-látogatás gyerekeknek
Farsangi jótékonysági bál
Példamutató közösségi vezetők
Sikerrel zárt a Szeretet Sütigyár
Védőháló a családokért
Adományozott az Áldozatsegítő Vonal
Egészségünkre!
Érdekességek a véradásról
Felkészültünk a téli krízisidőszakra
Mézeskaláccsal a rászorulókért
Kis város, nagy segítség
Vöröskeresztes családi napok a megyében
Egyetemisták segítik az éhezőket
Műsorral és ajándékkal készültek
Véradók Napi ünnepségsorozat
Egy tál étel

ORSZÁGOS
IGAZGATÓSÁG HÍREI

Felkészülten mentünk életet
Közös Lábos: A téli teajáratért
Nyerteseink
Nyerteseink
Elismerését fejezte ki a magyar embereknek a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke
Még mindig a kagyló okozta vágás a slágersérülés a Balatonnál
Sok kicsi nagyra megy
Véradás a Lecsófesztiválon
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei siker az idei Országos Csecsemőgondozási Versenyen
Újra Retró Véradó Nap Miskolcon
Az „évszázad árvizéhez” utazott a borsodi egység
Ők tudják, hogyan segítsenek egy fuldoklónak
„Mi történt, segíthetek?”
Vöröskereszt világnapja
Ma van a Vöröskereszt világnapja
Stratégiai együttműködést kötött a Magyar Vöröskereszt és a Telenor
„Csendes katasztrófák” a miskolci elsősegélynyújtó versenyen
Mezőcsáti Sport Nap
Tolcsvai Fiatalok Tolcsváért Egyesület
42. Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Verseny
Miskolc város és vonzáskörzete versenyei
Teltház a hajléktalanszállón
Minden gyerek lábára kerüljön meleg cipő
Téli ítéletidő: Húszezer embernek segített a Vöröskereszt
Csendes katasztrófáknak ad hangot a Magyar Vöröskereszt
„Gátat fel nem adunk”

Nevezés a 47. Országos Elsősegélynyújtó Verseny megyei fordulójára


Feltöltve: 2018-05-03
 

A Magyar Vöröskereszt tevékenységei között kiemelkedő fontosságú az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismereteinek széles körű terjesztése. E célok megvalósítása érdekében - az országos felhíváshoz csatlakozva - a Vöröskereszt megyei irodája a korábbi évektől eltérően a megyében jelentkező valamennyi csapat részvételével

egyfordulós versenyt szervez 2018. 05. 25-én (pénteken) Ózdon.

A versenyt 5 fős iskolai vagy közösségi csapatok részére hirdetjük meg, három kategóriában:

  • GYERMEK KATEGÓRIA – köznevelési intézményben 5-8. évfolyamon tanulói jogviszonnyal rendelkezők

  • IFJÚSÁGI KATEGÓRIA – köznevelési intézményben 9-13. évfolyamon tanulói jogviszonnyal rendelkezők

  • FELNŐTT KATEGÓRIA – olyan 18 év feletti személyek, akik

- nem hivatásos mentésügyi dolgozók,

- nem rendelkeznek egészségügyi szakképesítéssel,

- nem hivatásszerűen egészségügyi dolgozó,

- nem rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal egészségügyi típusú felsőoktatásban.

Kategóriánként az első helyezett csapatok jutnak tovább az országos fordulóba, melyet  2018. 09. 08-án rendeznek meg Miskolcon.

(Érdemes az országos döntő időpontjára kiemelten figyelni a gyermek és ifjúsági kategória résztvevői esetében, a nyári szünetet érintő felkészülés miatt.)

A verseny szakmai anyaga valamennyi kategóriában:

Hornyák István: Elsősegélynyújtás mindenkinek (Magyar Vöröskereszt 2013., vagy Magyar Vöröskereszt 2015.)

Jelentkezés és nevezés:

Szervezetünk jelentkezését a honlapról letölthető formadokumentum kitöltött változatával és a csapattagok nevével,

2018. 05. 09. (szerda) 12.00 beérkezési határidővel kérjük megtenni

elektronikus formában a borsodabaujzemplenmegye@voroskereszt.hu címre !

 

Jogosítványt és nyelvvizsgát önkéntességért


Feltöltve: 2017-11-07

EFOP‐1.3.8‐17 - Önkéntesség személyre szabva

50 fiatalt segít nyelvvizsgához és jogosítványhoz A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete a következő két évben. Olyan 18 és 22 év közötti fiataloknak támogatjuk ezzel a jövőjét, akik vállalják, hogy középiskolai tanulmányaikat követően minimum fél évig, maximum egy évig tapasztalatgyűjtésben, önkéntességen és társadalmi szolgálaton keresztüli tanulásban vesznek részt a Szervezetünk irányítása alatt. A projekt közvetlen célcsoportja ugyanis éppen azok a fiatalok, akik élethelyzeti krízissel és ebből adódó pályaorientációs nehézséggel küzdenek, azaz akik középfokú tanulmányaikat sikeresen befejezték, de aktív hallgatói jogviszonnyal, valamint foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkeznek. Éppen ezért a Magyar Vöröskeresztnél végzett önkéntes tevékenység az első munkatapasztalatok megszerzését is jelentheti a fiatalok számára. Segíti, megalapozza a tudatos pályaválasztásukat.

A tíz partnerrel – többségében oktatási intézmény – megvalósuló projekt legfőbb célja, hogy a megvalósításba bevont fiatalok ne pályaelhagyó, hanem önmagukat ismerő, egzisztenciájukat tudatosan építő felnőttekké váljanak.

Miskolcon is szeretnénk megvalósítani azt a – brit, amerikai – gyakorlatot, miszerint a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejezett fiatalok egy éven keresztül felelősségteljesen átgondolhassák pályaválasztási terveiket, tapasztalatot szerezhessenek életpályájuk építéséhez. Szükség van erre, mert hazánkban a 18-22 év közötti fiatalok gyakran bizonytalanok és tanácstalanok a jövőjüket illetően, nem tudnak megalapozott pályaválasztási döntést hozni. Sok a szakképesítés nélküli fiatal, valamint a megkezdett, de be nem fejezett felsőoktatási tanulmány. Ezen felül a kutatások rámutatnak, hogy a fiatalok aktív részvétele a társadalmi ügyekben nagyon alacsony. Ezért is fontos, hogy bekapcsolódhassanak olyan közfeladatokat ellátó szervezetek munkájába, amelyek szociális, egészségügyi, honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokat látnak el.

Ennek az elvárásnak is megfelel a Megyei Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete, amelynek számos kirendeltsége működik a megyeszékhelyen és a megyében 66 alkalmazottal, valamint önkéntesekkel. Miskolcon az Országos Vérellátó központtal közösen szervezett Véradások, az adománygyűjtések, a hajléktalan-ellátás, az intézményi és általános szociális segítségnyújtás, a családi napközi, az elsősegélynyújtás és oktatás, valamint a katasztrófa készenlét kapcsán a helyi lakossággal – különösen a helyi hátrányos helyzetű lakossággal – mindennapi kapcsolatban vagyunk. Az Ifjúsági Vöröskereszt a helyi középiskolákkal és a Miskolci Egyetemmel működik együtt. Nagy tapasztalatunk van az elesettek, a rászoruló emberek segítésében, és a közösségszervezetben, a társadalmi szolidaritás előmozdításában. Különös figyelmet fordítunk a széles körű társadalmi szemléletformálásra segítségnyújtás és egészségtudatosság terén is.

Ezzel a kellő tapasztalattal vállaljuk az EFOP‐1.3.8‐17 pályázatban az önkéntesség népszerűsítését, szervezését, szakmai módszertanának alakítását és elterjesztését. Továbbá, hogy a partnerintézményeket alkalmassá tesszük az önkéntességgel kapcsolatos tevékenységekre: szakembereket és az önkénteseket képzünk, szemléletformáló kampányokat és önkéntes programokat valósítunk meg. Koordináljuk az önkéntesek és a fogadó szervezetek közös munkáját, folyamatosan segítjük őket tanácsadás biztosításával.

A program a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének Sarolta utcai Önkéntes Központjában zajlik majd 2017. október 1. és 2019 október 1. között.


Sajtóközlemény


Feltöltve: 2017-06-26

A Magyar Vöröskereszt, a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének tagja a 2017. évi LXXVI a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.
 
 A Magyar Vöröskereszt 190 országot felölelő nemzetközi humanitárius közösség tagjaként végzi munkáját alapelvei – emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség – szellemében. Munkáját meghatározza a „Háború áldozatainak védelmét szolgáló” 1949. évi négy Genfi Egyezmény, valamint ezek 1977. évi I. és II. és 2005. évi III. kiegészítő jegyzőkönyvei, amely egyezményeknek a Magyarország részes állama. 
 
 A Magyar Vöröskereszt 1881. évben alakult meg. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1882. évben ismerte el. 1921-től tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének.
 
 A nemzetközi Vöröskereszt Mozgalom részeként a Magyar Vöröskereszt rendszeresen részesül külföldi adományokból, amelyek segítségével hazai rászoruló embereken segít. 2016-ban a Nemzetközi Vöröskereszt forrásaiból megvalósuló művelet során Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 200 háztartás segítése (tetőt ért károk helyreállítása) történt meg.
 
Forrás: Magyar Vöröskereszt szakmai beszámolója 2016.
 
Szervezetünk éves beszámolóiban eddig is közzé tette a külföldről kapott támogatásokat. Ahogy az alábbi grafikonból is kitűnik a Magyar Vöröskereszt adományainak 10,55 %-a származott külföldi támogatásból 2016-ban, összességében pedig 1,94 % a külföldi pénzbeli támogatások arányának az összes támogatáshoz képest.

Családokért családoknak


Feltöltve: 2017-06-05


Véradás a toborzó napon


Feltöltve: 2017-05-17

Véradó vagy katona? MI SZERETJÜK A HŐSÖKET!


Támogassa a megyei Vöröskeresztet


Feltöltve: 2017-01-18


Copyright © 2012, Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete