logo
Hajléktalanszálló
fejlesztése Miskolcon
Magyar Vöröskereszt
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete
logo vakbarat
logo
fejkep

Szolgáltatásaink


NAPPALI MELEGEDŐ

Engedélyezett férőhelyek száma: 100 fő.

Nyitvatartási idő: mindennap 8.00 és 18.00 közötti időszakban.

Feltétel:

     érvényes tüdőszűrő igazolás,

·         közösségben való tartózkodásra alkalmas állapot (fertőzésmentesség, önellátás képessége),

·         az intézmény házirendjének tudomásul vétele és betartása.

A szolgáltatás célja, feladata, tartalma:

A hajléktalan személyek nappali tartózkodásának biztosítása.

A nappali melegedő szolgáltatásának elsődleges célja, hogy segítsük a hajléktalan embereket a különböző problémáik megoldásában (szenvedélyek, szociális gondok enyhítése, megértése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, humanitárius jogok érvényesítése), hogy az általunk nyújtott szolgáltatás egyénre szabott segítséggé váljon, ezáltal könnyítve meg az egyéni sorsok jobbra fordulását.

A nappali melegedő fő funkciója az egyes alapvető szükségletek kielégítéséhez, a pihenéshez, a tisztálkodáshoz, a ruházat tisztításához, az étel melegítéséhez, elfogyasztásához szükséges helyiségek és eszközök biztosítása, amely kiegészül a szociális munkás által végzett segítő tevékenységgel.

A nappali melegedőben ingyenes könyvtári kölcsönzési lehetőség áll a kliensek rendelkezésére, emellett több kulturális program is megrendezésre került. A mentális programok hozzájárulnak a kliensek fejlődéséhez, a bennünk rejlő feszültségek oldásához. Intézményünk kiemelt figyelmet fordít az aktuális ünnepek megrendezésére.

 

NÉPKONYHA


Engedélyezett létszám: 200 fő
Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 11.30-tól 13.00-ig.


A szolgáltatás célja, feladata, tartalma:

A népkonyha hétköznaponként, helyben fogyasztással, egy tál meleg ételt biztosít a rászorulók számára.
A főzőkonyhán elkészített ételek energia- és tápanyagtartalma a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet alapján biztosított.
Az étkezés biztosítása hozzájárul az ellátottak fizikai állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, a kialakuló betegségek leküzdéséhez. Az ellátó rendszerben a népkonyha az egyik legfontosabb fiziológiai szükséglet kielégítését, az étkezést látja el.


Az ellátás igénybevételének módja:

A Magyar Vöröskereszt B-A-Z. megyei Szervezete Hajléktalanokat Gondozó Központ népkonyha szolgáltatása szóbeli kérelem alapján, önkéntesen és térítésmentesen igényelhető. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem kerül meghatározásra.


Feltétel:
•     érvényes tüdőszűrő igazolás,
•    közösségben való tartózkodásra alkalmas állapot (fertőzésmentesség, önellátás képessége),
az intézmény házirendjének tudomásul vétele és betartása.  


UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA

Legfontosabb feladatunk az utcán élő hajléktalan emberek felkeresése, segítése, életkörülményeinek javítása, testi épségüket veszélyeztető helyzetük megszüntetése, szociális és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybe vételének elérése és szervezése, ellátó intézménybe vagy más szálláshelyre juttatásuk, valamint a hatékony segítő munka eléréséhez bizalmi viszony kiépítése rendszeres kapcsolattartás révén.
A Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z megyei Szervezete Hajléktalanokat Gondozó Központja két utcai szolgálattal 4 fő utcai szociális munkással biztosítja ellátási területén - az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen élők gondozását. Ennek megvalósításához az alábbi szolgáltatást nyújtjuk:
-    ellátási terület bejárása,
-    utcán élő hajléktalanok elérése,
-    háttériroda működtetése, szociális ügyintézés, alapvető eszközök (élelmiszer, ruházat, tisztasági eszközök, takaró) biztosítása,
-    intézményes elhelyezés, közvetítés,
-    egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése,
-    szállítás,
-    fokozott utcai jelenlét biztosítása a téli időszakban,
-    rendkívüli időjárási helyzetekre való reagálás (Vörös kód protokoll).

Fő céljaink:
-    az utcán életvitelszerűen élő hajléktalan emberek intézményes ellátásokkal szembeni bizalmatlanságának fokozatos mérséklése, majd rávétele a szállók szolgáltatásainak igénybevételéhez;
-    az éjszakáikat közterületen töltő otthontalanok számának csökkentése;
-    téli krízisellátás hatékony biztosítása, kihűléses halálesetek megelőzése.

„… az utcai szociális munkások a hajléktalanellátó rendszer lelkét jelentik, hiszen emberi kapcsolatot, bizalmat próbálnak teremteni a rászorultakkal, akiket arra is igyekeznek rávenni, hogy vegyék igénybe a szállók szolgáltatásait.”        
             

(Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár)
 

ÉJJELI MENEDÉKHELY ÉS IDŐSZAKOS FÉRŐHELYEK


Engedélyezett férőhelyek száma:
Éjjeli Menedékhely: 80 fő.
A nyitvatartási idő: mindennap 18.00 – 08.00-ig.
Időszakos férőhelyek: 58 fő /23 fő nő és 35 fő férfi/
A nyitvatartási idő: mindennap 18.00 – 08.00-ig. a téli időszakban.


Az időszakos férőhelyek működési feltételei megegyeznek az éjjeli menedékhelyével.


A szolgáltatás célja, feladata, tartalma:
Az éjjeli menedékhely fő funkciója az alapvető szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen eszközök biztosítása, amely kiegészül a szociális munkás által végzett szociális és mentális gondozással.
Az intézmény működési engedélye alapján, 80 férőhelyen férfiak és nők részére biztosít ellátást. Az ellátó rendszerben fontos szerepe van, egyrészt az utcáról bekerülő hajléktalanok számára elsődlegesen életmentő lehet téli időszakban az éjjeli menedékhely igénybevétele, másrészről a jövedelemmel nem rendelkező ellátottaknak nyújt éjszakára szállást. Így kevesebben töltik éjszakáikat közterületen, vagy nem lakhatás céljául szolgáló helyiségekben.


Az ellátás igénybevételének módja:
Alanyi jogon járó, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás.
Feltétel: érvényes tüdőszűrő igazolás, hajléktalan lét, nagykorúság.

 


ÁTMENTI SZÁLLÓ

Engedélyezett férőhelyek száma: 100 fő
A személyi térítési díj:a jövedelem 60%-a, maximum az intézményi térítési díj, mely 2019-ben 25.200 Ft.


Szolgáltatás célja, feladata, tartalma:
Az Átmeneti Szálló célja a szolgáltatást igénybevevők társadalomba való integrációjának elősegítése, az egyéni problémamegoldó képesség fejlesztése, személyes célok meghatározása és ahhoz kapcsolódó alternatívák végiggondolása, kivitelezése, mentális állapot erősítése, fenntartása a szociális munka eszközeivel, a társszakmák és társintézmények szakmai tapasztalatainak felhasználásával, közös munkával, együttműködéssel.
Az átmeneti szállón végzett szociális munka fő feladata a személyre szabott segítségnyújtás, mely lehetőséget biztosít a hajléktalanságból való kikerüléshez.


Az ellátás igénybevételének módja:

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik életvitelszerűen szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.
Feltétel: hajléktalan lét, nagykorúság, érvényes tüdőszűrő igazolás, szóbeli vagy írásbeli kérelem."HAJLÉK" SZOCIÁLIS OTTHON

A „Hajlék” Szociális Otthon, olyan hajléktalan személyek részére nyújt segítséget, akiknek ellátása átmeneti szálláshelyeken már nem biztosítható kora, egészségügyi, illetve mentális állapota miatt, fokozott ápolást-gondozást igényelnek.

Engedélyezett férőhelyek száma:
60 fő

A térítési díj a jövedelem 80 %, maximum az intézményi térítési díj, mely 2019-ben 66.000 Ft/hó. 
Az intézményi térítési díj magába foglalja a teljes ellátást, a 24 órás ápoló-gondozói felügyeletet, a szociális, és mentális gondozást, illetve a napi ötszöri étkezést.

Az ellátás igénybevételének feltétele:
•    Hajléktalanság
•    Jövedelem
•    jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.


Jelentkezés módja:
•    Írásbeli kérelem beadása (KÉRELEM SABLONJA LETÖLTHETŐ ITT)
•    Előgondozás
•    Várólista.


Egészségügyi ellátás keretében biztosítjuk:
•    Egészségügyi alapellátást
•    Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátást
•    Szűrővizsgálatok, és védőoltások megszervezését
•    Kórházba történő szállítást
•    Egészségügyi dokumentációk naprakész vezetését.

Fokozottan figyelünk mozgáskorlátozott lakóink komfortérzetének növelésére, biztonságos közlekedésére. Intézményünk mindkét bejárata mozgáskorlátozottak részére kialakított rámpával rendelkezik. Mellékhelyiségeink is ennek megfelelően vannak kialakítva.     
     

Részlegünk fő feladatának tekinti a mentálhigiénés foglalkoztatásokat, melynek legfőbb célja a szabadidő hasznos eltöltése, társas kapcsolatok erősítése, készség, képesség fejlesztés, a hasznosság érzésének növelése, illetve az izoláció megelőzése.


 


Bemutatkozás | Szolgáltatásaink | Elérhetőségek | Galéria | A mindennapok | „Hajléktalanszálló fejlesztése Miskolcon” projekt
Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete - Telefon: - - Mobil: -