logo
Hajléktalanszálló
fejlesztése Miskolcon
Magyar Vöröskereszt
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete
logo vakbarat
logo
fejkep

Szolgáltatásaink


 

 

Népkonyha

Az intézmény /telephely/egység működésének kezdő időpontja: 1994. 01. 01.

Engedélyezett létszám: 200 fő

Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 11.30-tól 13.00-ig.

A szolgáltatás célja, feladata, tartalma:

A népkonyha hétköznaponként, helyben fogyasztással, egy tál meleg ételt biztosít a rászorulók számára, naponta 200 adag étel kerül kiosztásra. Itt készül a (krízisidőszakban a pályázati forrásból finanszírozott) teajáratnál, és az éjjeli menedékhelyen felhasznált tea és szendvics, illetve a "Hajlék" Szociális Otthon ellátottjai részére biztosított napi élelmezés. A megyei szervezet évente több alkalommal szervez ingyenes ételosztást a városban, és az így kiosztott étel szintén a népkonyhán kerül elkészítésre.

Az ellátás igénybevételének módja:

A Magyar Vöröskereszt B-A-Z. megyei Szervezete Hajléktalanokat Gondozó Központ népkonyha szolgáltatása szóbeli kérelem alapján, önkéntesen és térítésmentesen igényelhető. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.

Feltétel: érvényes tüdőszűrő igazolás.

Kihasználtság:

2014-ben 55.800 adag étel került kiosztásra, az államilag finanszírozott 253 napon túl, intézményünk 26 napon tudott lehetőséget nyújtani egy tál meleg étel igénybevételére. Összesen 279 napon keresztül volt biztosított az ellátás.

Az igénybevevők összetételében az elmúlt évben is tapasztalható volt némi változás. A meglévő klienskör mellett megjelentek a lakhatással rendelkező, de életkörülményeik romlása miatt ingyenes étkezésre szorulók. Ők vélhetően azért kényszerülnek erre a megoldásra, mert egyéb költségeik (lakbér, rezsi… stb.) kifizetése után étkezésre már nem jut elegendő a jövedelmükből.

Az idei évben is nagy segítséget jelentettek az adományozók, kiemelten a „Butrinti” és a „Tafa” pékségek, ahonnan az előző napról megmaradt péksüteményeket elhozhatjuk és kioszthatjuk a rászorulóknak, lehetőséget nyújtva ezzel a napi egy tál meleg étel kiegészítésére. A másik jelentős adományozónk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, mely zöldséget, gyümölcsöt, tejtermékeket és húskészítményeket bocsát rendelkezésünkre heti négy alkalommal.

Nappali Melegedő

Az intézmény /telephely/ egység működésének kezdő időpontja: 1994. 01. 01.

Nyitvatartási idő: hétfőtől - péntekig 8ºº-tól 16ºº-ig, krízis időszakban (november 1-től április 31-ig) mindennap 8ºº-tól 16ºº óráig biztosítja a szolgáltatást a kliensek számára.

Engedélyezett férőhelyek száma: 100 fő.

A szolgáltatás célja, feladata, tartalma:

A hajléktalan személyek nappali tartózkodásának biztosítása.

A nappali melegedő szolgáltatásának elsődleges célja, hogy segítsük a hajléktalan embereket a különböző problémáik megoldásában (szenvedélyek, szociális gondok enyhítése, megértése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, humanitárius jogok érvényesítése), hogy az általunk nyújtott szolgáltatás egyénre szabott segítséggé váljon, ezáltal könnyítve meg az egyéni sorsok jobbra fordulását.

A Nappali Melegedő fő funkciója az egyes alapvető szükségletek kielégítéséhez, a pihenéshez, a tisztálkodáshoz, a ruházat tisztításához, az étel melegítéséhez, elfogyasztásához szükséges helyiségek és eszközök biztosítása, amely kiegészül a szociális munkás által végzett segítő tevékenységgel.

A nappali melegedőben ingyenes könyvtári kölcsönzési lehetőség áll a kliensek rendelkezésére, emellett több kulturális program is megrendezésre került. A mentális programok hozzájárulnak, a kliensek fejlődéséhez a bennünk rejlő feszültségek oldásához. Intézményünk kiemelt figyelmet fordít az aktuális ünnepek megrendezésére. A farsang időszakában megrendezésre került a „Farsangi Bál”, melyen klienseink nagy lelkesedéssel vettek részt, ahol többen jelmezbe öltöztek volt múmia, óriás bébi, cowboy, hóember, rab. A rendezvény során számos vetélkedőben vettek részt, amit zenés mulatság követett. December 19.-én hagyományainkhoz híven tartottuk meg a „MINDENKI KARÁCSONYÁT”, melyre a lakók műsorral készültek. A rendezvény végén az ellátottjainknak karácsonyi bejglit, üdítőt kaptak.

Az ellátás igénybevételének módja:

Alanyi jogon járó, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás.

Feltétel: érvényes tüdőszűrő igazolás.

Kihasználtság:

2014. évben a nappali melegedő 323 napot tartott nyitva. Az év során megjelent 319 fő, melyből 70 fő új kliens lett regisztrálva. A 319 főből 223 fő férfi és 96 fő nő a nemek szerinti megoszlás. A melegedőt naponta átlagosan 132 fő vette igénybe, mely 132 %-os kihasználtságot jelentett. Magasabb ellátási forma (átmeneti szálló) igénybe vételére a nappali melegedőt igénybe vevők közül 88 főnek volt lehetősége.

Az ellátottaink több mint a fele az aktív korúak csoportjába tartozik. A tavalyi adatokhoz viszonyítva nem sok változás mutatkozik meg idén sem a jövedelmi megoszlásban. Az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség illetve a szakmával rendelkezők esetében a gyakorlat hiánya, a leromlott egészségi és ennek következtében gyenge fizikai állapotuk miatt nehezebben tudják megállni helyüket a munka világában. A munkát vállaló klienseinket minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk és igyekszünk magasabb ellátási formába helyezni, majd megfelelő háttér elérését követően külső lakhatási lehetőséghez hozzájuttatni.

2014 év krízisidőszakában is minden hétvégén-, szabad-, munkaszüneti- és ünnepnapokon nyitva tartott a nappali melegedő. Az előző évek tapasztalatai megmutatták, hogy erre szükség van, mert az intézményünk az egyetlen a városban, amely ekkor is szolgáltatást nyújt. Továbbá megnyitottuk a nappali melegedőt azokon a hétvégéken és ünnepnapokon is, amikor elviselhetetlen hőség és kánikula volt, hogy a hajléktalanoknak legyen hová behúzódni és biztosítva legyen számukra a megfelelő folyadékpótlás.

Éjjeli Menedékhely és Időszakos férőhelyek:

Az éjjeli menedékhely működésének kezdő időpontja: 1989.12.20.

A férfi időszakos férőhely működésének kezdő időpontja: 2007.11.01.

A női időszakos férőhely működésének kezdő időpontja: 2011.11.01.

Az időszakos férőhelyek működési feltételei megegyeznek az éjjeli menedékhelyével.

A nyitvatartási idő: mindennap 17.00 – 07.00-ig.

Engedélyezett férőhelyek száma:

Éjjeli Menedékhely: 80 fő.

Időszakos női férőhely: 23 fő.

Időszakos férfi férőhely: 35 fő.

A szolgáltatás célja, feladata, tartalma:

Az éjjeli menedékhely fő funkciója az alapvető szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen eszközök biztosítása, amely kiegészül a szociális munkás által végzett szociális és mentális gondozással.

Az intézmény működési engedélye alapján, 60 férőhelyen férfiak, 20 férőhelyen nők részére biztosít ellátást. Az ellátó rendszerben fontos szerepe van, egyrészt az utcáról bekerülő hajléktalanok számára elsődlegesen életmentő lehet téli időszakban az éjjeli menedékhely igénybevétele, másrészről a jövedelemmel nem rendelkező ellátottaknak nyújt éjszakára szállást. Így kevesebben töltik éjszakáikat közterületen, vagy nem lakhatás céljául szolgáló helyiségekben.

Az ellátás igénybevételének módja:

Alanyi jogon járó, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás.

Feltétel: érvényes tüdőszűrő igazolás, hajléktalan lét, nagykorúság.

Kihasználtság 2014-ben:

Éjjeli menedékhely:

A szolgáltatás 365 napon keresztül volt elérhető, összesen 29251 igénybevétel történt, amely napi átlagban 80 főt jelent. A kihasználtság 100 %-os.

Férfi időszakos férőhelyek:

Az időszakos férőhely 181 napot tartott nyitva, 6335 igénybevétel történt, amely napi átlagban 35 főt jelent, a kihasználtság 100 %-os.

Női időszakos férőhelyek:

Az időszakos férőhely 181 napot tartott nyitva, 4163 igénybevétel történt, mely naponta 23 főt jelent, azaz 100 %-os a kihasználtság.

Az elmúlt években megfigyelhető, hogy az éjjeli menedékhely a krízis időszakot követően a nyári hónapokban is 100%-os kihasználtsággal működik. Ez a jelenség a korábbi években nem volt jellemző, tapasztalataink alapján a kilakoltatás, a tartós munkanélküliség és a beszűkülő lehetőségek is hozzájárulnak a rászorulók számának emelkedéséhez.

Az első félév folyamán 43 új kliens érkezett intézményünkbe, ebből 9 fő nő. A teljes év folyamán 106 új kliens érkezett intézményünkbe, és ebből a létszámból 36 fő volt a női igénybevevő.

Az iskolai végzettségeket vizsgálva megállapítható, hogy 3 nagy csoportra oszlanak gondozottaink. Jelentős azok száma, akik nem fejezték be a 8 általánost sem. Nyolc általánost végzett az ellátottak körülbelül egynegyede. Ha ehhez hozzávesszük a szakmunkásokat, akik 35%-ot tesznek ki, akkor elmondhatjuk, hogy a munkakeresés szempontjából a nem megfelelően képzett kliensek vannak többségben.

Ellátottaink statisztikai mutatóit vizsgálva kiderül, hogy több mint az ellátottak fele az aktív korúak csoportjába (18-45 év) tartozik, de elenyésző hányaduk van jelen a munka világában.

Jövedelmi viszonyaikat vizsgálva jól látható, hogy az ellátottak majd 60%-ának nincs, vagy igen alacsony a jövedelme.

Ellátottaink 33%-a hivatalosan is elvált, de mivel az éjjeli menedékhelyen nincs lehetőség párok elhelyezésére, így mindenki egyedülállónak tekinthető. Női klienseinknél jellemző, hogy a nyilvántartásba asszonynevükön kerülnek be, de már több éve külön élnek házastársuktól és a megromlott családi viszonyok miatt kerültek a hajléktalanszállóra.

Átmeneti Szálló

Az intézmény /telephely/ egység működésének kezdő időpontja: 1994. 01. 01.

A részleg határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik, mely 2012.12.31.-én lejárt, de az illetékes hatóságok 2014.12.31.-ig, majd 2015.03.31.-ig meghosszabbították az engedélyt.

Engedélyezett férőhelyek száma: 100 fő

Szolgáltatás célja, feladata, tartalma:

Az Átmeneti Szálló célja a szolgáltatást igénybevevők társadalomba való integrációjának elősegítése, az egyéni problémamegoldó képesség fejlesztése, személyes célok meghatározása és ahhoz kapcsolódó alternatívák végiggondolása, kivitelezése, mentális állapot erősítése, fenntartása a szociális munka eszközeivel, a társszakmák és társintézmények szakmai tapasztalatainak felhasználásával, közös munkával, együttműködéssel.

Az átmeneti szállón végzett szociális munka fő feladata a személyre szabott segítségnyújtás, mely lehetőséget biztosít a hajléktalanságból való kikerüléshez.

Az ellátás igénybevételének módja:

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik életvitelszerűen szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Feltétel: hajléktalan lét, nagykorúság, érvényes tüdőszűrő igazolás, kérelem írása.

Kihasználtság:

Az átmeneti szálló ellátottjai többnyire rokkantnyugdíjas, állami gondoskodásból kikerülő, büntetés végrehajtási intézetből szabadult, jellemzően valamilyen szenvedélybetegségben szenvedő, aktív korú, hajléktalanná vált személyek.

2014-ben az ellátottak száma: 167 fő, a nemek arány a következőképpen alakult: 46 fő nő és 121 fő férfi.

Az évben 101 fő kérte felvételét, 29 nő és 72 férfi:

A jogviszony megszüntetésre 94 fő esetében került sor:

Lakóink demográfiai jellemzői a következők:

Családi állapot szerint az elvált (53 %) illetve a nőtlen/hajadon (38 %) kategóriába sorolhatóak be legtöbben. A házas lakóink (9 %) egyharmada évek óta nem él házastársával, csupán papíron.

Az átmeneti szálló lakói részt vettek a Türr István Képző és Kutató Intézet Miskolci Igazgatósága által szervezett TÁMOP 5.3.8.-B-12/1 elnevezésű programban, melynek keretében 33 fő szűrésen esett át. Számukra egyéni fejlesztési és programterv készült.

A program célja a célcsoport - vagyis a munkaerőpiacon jelenleg hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok – integrációja, társadalmi helyzetének, foglalkoztathatóságának és életkörülményeinek javítása.

Ennek keretében részt vett:

Az életkori megoszlások vizsgálatánál a korábbi évekkel összevetve megállapítható, hogy a jellemzően meghatározó 40-59 éves ellátotti korosztály száma évről-évre folyamatos csökkenést mutat. Ezzel párhuzamosan növekedett viszont a 60 évesnél idősebbeké. 2014-ben a 65 évesnél idősebbek, az ellátottak 26 % - át jelentették.

A lakók konzerválódásához vezet, hogy amennyiben hivatalos jövedelemhez jutnak, pl. munkabér, nyugdíjszerű ellátás, azt azonnal levonás terheli, mivel a korábbi években felvett kölcsönök tartozásai végrehajtásra kerülnek. Az intézményi lét elhagyása szinte lehetetlenné válik legtöbbjük számára.

A jövedelmi helyzetek vizsgálatából kitűnik, hogy a nyugdíjszerű ellátások aránya volt a legmagasabb (41 %) 2014-ben.

A szociális juttatásokból élők száma (30 %) szintén magas, a munkabérből élők aránya pedig csupán a fele a segélyből élőkének (15 %).

Intézményünkben a térítési díj sávos rendszerű, jövedelemtől függően kerül megállapításra.

Ellátottaink közül akadnak idény- és alkalmi munkában foglalkoztatottak, ők a téli időszakban általában jövedelem nélküliek. Ahhoz, hogy biztosítva legyenek számukra folyamatosan a nyugodt körülmények, mely által újra munkába tudnak állni, intézményünk méltányosságot gyakorol velük szemben: térítésmentesen vehetik igénybe az átmeneti szálló szolgáltatásait.

Szintén méltányosságot gyakorolt a térítési díj befizetések során az intézmény azokban a már fentebb említett esetekben is, mikor a megállapított és a kézhez kapott jövedelem között jelentős különbség állt fenn, egyéb levonások miatt. Különösen fontos ez azokban az esetekben, mikor a térítési díj befizetése veszélyezteti a lakó további megélhetését.

2014-ben 49 esetben történt méltányosság alkalmazása.

Bár az átmeneti szállón minden egyes ellátott különálló személynek számít, mégis kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy lehetőség szerint segítségünkkel családok ne szakadjanak szét intézményünkbe kerülésük során. November végén egy korábban nálunk lakott férfi azzal a kéréssel fordult intézményünkhöz, hogy segítsünk neki és élettársának, valamint annak két felnőtt gyerekének. Egy a MIK Zrt. által fenntartott lakás bérlőjeként felhalmozódott adósságaik miatt pár napon belül kilakoltatásnak esnek áldozatul, és nincs hová menniük. Mindkét gyermek beteg, ő és élettársa szintén rokkantnyugdíjasok. Sikerült áthelyezésekkel egy kisebb létszámú szobát rendelkezésükre bocsátanunk, ahol együtt tudott maradni a család ebben a nehéz időszakban, és nem kellett nemenkénti megoszlásnak megfelelően szétválniuk. Az ő számukra szintén méltányosságot gyakorolt az intézmény a térítési díj befizetése során, lehetőséget adva számukra a takarékoskodásra. A megtakarított összeggel ismét önálló életet kezdhetnek majd saját vagy bérelt otthonukban.

„Hajlék” Szociális Otthon

Az intézmény működésének kezdő időpontja: 2002. 03. 01.

Engedélyezett férőhelyek száma: 60 fő

A 2014-es évben az intézményi térítési díj összege 60.150 Ft.

A Hajlék Szociális Otthon lakói létszáma 2014. 01. 01-től – 2014.12.31-ig 60 fő, nemenként 18 nő, és 42 férfi.

Az elmúlt évben 3 alkalommal helyeztünk el az intézményi létszámon felül, a jogszabály által engedélyezett plusz egy főt, hirtelen kialakult krízishelyzetére, illetve egészségi állapotára tekintettel.

Női időszakos férőhelyek:

Az időszakos férőhely 181 napot tartott nyitva, 4163 igénybevétel történt, mely naponta 23 főt jelent, azaz 100 %-os a kihasználtság.

Férfi időszakos férőhelyek:

Az időszakos férőhely 181 napot tartott nyitva, 6335 igénybevétel történt, amely napi átlagban 35 főt jelent, a kihasználtság 100 %-os.

Utcai Gondozószolgálat

Az utcai szociális munka célja:

„Az utcai szociálás munka célja az intézményi ellátásból kiszorult, vagy azzal szemben bizalmatlan, az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.” (1/2000: (I.7) SZCSM Rend. 104§ (1).)

Miskolc városának utcai hajléktalan gondozása:

Miskolc városában a hajléktalanok utcai gondozását 2012.01.01-től a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatát elnyerve három intézmény: a Magyar Vöröskereszt BAZ. megyei Szervezete Hajléktalanokat Gondozó Központ, a Napfényt az Életnek Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza végzi a szervezetek együttműködési megállapodása alapján, utcákra lebontva.

Az Utcai Gondozószolgálat bemutatása, területfelosztás:

A Magyar Vöröskereszt BAZ. megyei Szervezete Hajléktalanokat Gondozó Központja két egységes, működési engedéllyel rendelkező utcai szolgálatot működtet (4 fővel). A megállapodás alapján az intézményünkhöz tartozó ellátási terület szintén fel van osztva a két utcai szolgálatunk között, a hatékonyabb munka érdekében

A mindennapi munkában a két szolgálat (Belvárosi Szolgálat és a Külvárosi Szolgálat) tevékenysége nem különül el alapjaiban. A szolgálatok tevékenységi területei, szolgáltatásai egységet alkotnak.

A szolgálatok a hozzájuk tartozó területet heti útvonalterv alapján járják be, a hetek azonos napjain, azonos területet felkeresve.

2014-ben összesen 315 fő hajléktalan ember szerepelt nyilvántartásunkban, amelyek közül 41 személyt vettünk fel új kliensként.

Munkánk eredménye és a háttérintézményünk kellően vonzó minőségi szolgáltatásainak (éjjeli menedékhely, nappali melegedő, lábadozó, népkonyha, átmeneti szálló, szociális otthon, jogsegélyszolgálat) segítsége révén, az elmúlt év téli hónapjaiban ügyfeleink közül nem fagyott meg senki, illetve a krízisidőszakokban az ellátási területünkön, utcán élő emberek 90%-a bement az éjjeli menedékhelyre, lábadozóba.

Egészségügyi Szolgálat 2014. évi tevékenysége:

Az intézmény saját, korszerűen felújított és fölszerelt rendelőjében hétfőtől péntekig, minden nap 8-20 h között vehetnek igénybe egészségügyi ellátást gondozottaink, melyet 2 fő ápoló-gondozó, és 1 fő egészségügyi szakápoló lát el. A gondozottak orvosi felügyeletét a Napfényt az Életnek Alapítvány Egészségügyi Centruma biztosítja meghatározott óraszámban, mindennap 24 órás készenléti idővel.

Az orvos végzi a beteg egészségi állapotának ellenőrzését, tanácsadást, a gyógyszerrendelést, szükség esetén szakellátásba történő beutalást, felügyeli az ápolási tevékenységet.

Rendelőnkben lehetőség van vérnyomás-, testhőmérséklet mérésre, pulzus, légzésszám ellenőrzésére. Továbbá testtömeg, vércukormérésre, elsősegélynyújtásra, krónikus sebek orvosi utasításnak megfelelő gondozására. Itt történik a betegek készenléti gyógyszerekkel történő ellátása, valamint szintén az orvosi utasításnak megfelelő egyéni gyógyszerelés, injekciózás és a szakmai tevékenységek összességének dokumentálása.

Egyéni gyógyszeradagolást reggeli, déli és esti felosztással naponta 58-60 fő részére végzünk, ebből 35 fő az idősotthonunk lakója, 23-25 fő az éjjeli menedékhely, és az átmeneti szállás gondozottaiból tevődik össze.

Felügyeletünkkel történő gyógyszeres ellátásukat, az orvosi utasítástól eltérő, veszélyes öngyógyszerelés, illetve az állapotfenntartó vagy létfontosságú terápia elhagyásának megelőzése érdekében szükséges végezni.

Betegeink leggyakrabban szubjektív panaszokkal /fájdalom, szédülés, rossz közérzet/, illetve konkrét tünetekkel keresnek föl minket /sérülések, duzzanat, kiütések, hasmenés stb./ Munkánkat nagyban segíti a rendelkezésre álló gyógyszer készlet, a korszerű ápolási eszközök, steril kötszerek, professzionális fertőtlenítőszerek megléte, valamint az elkülönített személyi fertőtlenítésre alkalmas, vizes blokkal ellátott fizikai mentesítő helység is.

A nappali melegedőnk 100, az éjjeli menedékhely 138, átmeneti szállás 100, bentlakásos otthonunk 60 főnek teremt férőhelyet átlagosan, napi szinten.

Gondozottaink túlnyomó többsége fogyaszt függőséget okozó élvezeti szereket.

Vezető helyen áll az alkoholizmus, és a dohányzás. Ezek kártékony hatásának talaján kialakuló betegségek megjelenése egyre növekvő tendenciát mutat.

Határozottan emelkedett a szájüregi- és gégerák típusok, a tüdő tumoros betegségei, és a vastagbél rosszindulatú daganatos elváltozásainak a száma. Bár a korai felismerés, és a beteg együttműködő magatartása javít az életkilátásokon, magas a halálozási ráta.

Továbbra is gyakori kórképek a magas vérnyomás okozta szövődmények (szívelégtelenség, stroke), krónikus légzőszervi megbetegedések, alkohol okozta máj, és idegrendszeri károsodás következményei, a gyomor- és nyombélfekély, valamint az ittas állapotban bekövetkező traumás sérülések.

Szintén emelkedett a pszichiátriai betegségekben szenvedők, viselkedési- és beilleszkedési zavarokkal küzdők, a gyógyszer- illetve drogfüggő személyek száma, akik másságuk miatt, a normál társadalmi életbe nem tudnak beilleszkedni. Előírt gyógykezelésük betartatása, rendszeres pszichiátriai gondozáson történő megjelenésük ellenőrzése, fokozott figyelemmel követésük, valamint beilleszkedésük elősegítése nem csak az egészségügyi, hanem az intézmény minden szakdolgozójának többlet feladatot jelent.

Pozitív változás tapasztalható viszont krónikus betegeink gyógykezelésükkel kapcsolatos együttműködésében, egyre többen megértik, miért van szükség az esetleg élethosszig tartó gyógyszeres kezelésre, miért érdemes hangsúlyt helyezni inkább a megelőzésre, és többen jelentkeznek havi rendszerességgel háziorvosuknál.

A magas gondozotti létszám miatt az egyik legfontosabb feladat az alapvető higiénés szokások kialakítása, a tisztaságra vonatkozó szabályok szigorú betartása és betartatása.

Lakóink hajas fejbőrét, testét, ruházatát rendszeresen ellenőrizzük, természetesen a személyiségi jogok, és a szeméremérzet mindenkori tiszteletben tartásával. A fej-, ruha-, lapostetű, valamint a rühfertőzések súlyos közegészségügyi veszélyeket rejtenek magukban, így a fertőzöttség észlelése esetén, azonnali izolálással, a vonatkozó előírásnak megfelelő irtószerekkel, fertőtlenítő eljárásokkal végezzük a fizikai mentesítést.

A személyi fertőtlenítés külön erre a célra kialakított helységben történik. Tisztasági fürdő alkalmával bevezettük a Bradosol folyékony betegfürdető használatát, melynek antibakteriális hatása akár műtéti előkészítést is lehetővé tesz. Elvégezzük a szükséges haj- és körömápolást, borotválást, a kiszáradt bőr hidratálását. Ezt követően az észlelt parazitás fertőzésnek megfelelő anyagokat használjuk, melyek a következők:

Pedex tetűirtó hajszesz - fejtetű és lapostetű elölésére bedörzsöléshez,

Novascabin külsőleges emulzió - rühatka fertőzés külsőleges kezelésére,

Coopex-B porzószer - elsősorban a bútorzat, kárpit, padló, ruhaneműk fertőtlenítésére.

Ruházat pótlását válogatott, tiszta állapotú adományokból biztosítjuk.

Fertőtlenítést követően az érintett személy környezetét is ellenőrizzük, szükség esetén kezeljük.

A parazitás fertőzések fajtáiról, számáról megoszlásáról negyedévente jelentést küldünk az ÁNTSZ illetékes osztályának.

A fertőtlenítést magas hőfokon mosható munkaruhában, munkavédelmi cipőben, gumikesztyűben és szájmaszkban végezzük.

Az egészségügyi személyzet kéz- és bőrfertőtlenítéséhez, a használt eszközök, a rendelő, a fertőtlenítő és váróhelység berendezési tárgyainak és mosható felületeinek dezinficiálásához használt anyagok:

Ultra sol és Ultra sol extra fertőtlenítő kéztisztító, Bradoplus kéz- és bőrfertőtlenítő, Bradoman soft higiénés kézfertőtlenítő, Innocid általános felület és eszközfertőtlenítő szer, Sanisept forte professzionális tisztító hatású folyékony felületfertőtlenítő koncentrátum, Nátrium-hipoklorit, Domestos kétfázisú folyékony fertőtlenítő szer.

Az előző évekhez hasonlóan 2014-ben is sok problémát, kellemetlenséget okozott az ágyi poloska ismétlődő megjelenése, melynek szakaszos, az egész intézményre kiterjedő irtását szakember végzi.

Minden keletkező fertőzésveszélyes hulladékot külön erre a célra kialakított, veszélyre figyelmeztető felirattal ellátott dobozban, nejlonzsákban, zárt konténerben gyűjtjük, tároljuk, hűtjük és havonta egy, vagy szükség szerint több alkalommal megsemmisítésre küldjük.

November elejétől, április 30-ig pályázati forrásból intézményünk ún. LÁBADOZÓT működtet, mely a legyengült, krónikus vagy akut betegségben szenvedő hajléktalan személyek ápolását, gondozását, gyógyszerelését, orvosi ellátását, étkeztetését biztosítja a kritikus téli hónapokban.

Segítjük az orvosi vizsgálatokra, kórházi gyógykezelésekre történő eljutást, betegeink állapotától függően megszervezzük biztonságos szállításukat, szükség szerint biztosítjuk egészségügyi kíséretüket. Fekvőbeteg osztályos felvételnél összeállítjuk a szükséges kórházi felszerelést, rendszeres telefonos, szükség esetén személyes kapcsolatot tartunk az ellátó egészségügyi intézménnyel.

2014.decemberben egy fő gondozottunknál a Semmelweis Kórház Infektológiai Osztálya Hepatitis ,,A” vírusfertőzöttséget diagnosztizált. Az ÁNTSZ szakmai tájékoztatása alapján intézményünkben fokozott higiéniai rendszabályok kerültek bevezetésre. Gondozottaink írásos és szóbeli felvilágosító tájékoztatást kaptak a Hepatitis megbetegedésről, terjedésének módjáról, megelőzésének lehetőségeiről, az elrendelt higiénés szabályok fontosságáról. Regisztrálásra kerültek azon személyek, akik a fertőzöttel közvetlenül érintkezhettek, közös zuhanyzót, WC-t használtak (55 fő). Mindannyian részesültek az ÁNTSZ által rendelkezésünkre bocsájtott Havrix 1440 típusú oltóanyagból, mely 3-5 évre biztosít védettséget. A vakcinázott személyek adatait meghatározott formanyomtatványon az ÁNTSZ számára írásban rögzítettük.

Az ÁNTSZ más szociális intézményhez hasonlóan, számunkra is biztosítja az influenza elleni vakcinát. Gondozottaink, és a Magyar Vöröskereszt dolgozói is térítésmentesen juthatnak a védőoltáshoz.

A 2014-2015-ös háromkomponensű Fluval AB vakcinából 200 ampullát, valamint biztonsági fecskendőrendszert vettünk át. A megfelelő védettség elérése érdekében már október végén, november elején megkezdtük orvosi felügyelettel az oltások beadását. Gondozottaink élnek a lehetőséggel, kérik a védőoltás beadását.

2014-ben nem volt igazolt influenza vírussal fertőzött betegünk.

Az intézmény minden szolgáltatása csak érvényes, negatív tüdőszűrő lelettel vehető igénybe. A tüdőszűrő lelet érvényességi ideje 1 év. A rendszeres tüdőgyógyászati gondozásban részesülők mentesülnek a kötelező évenkénti szűrővizsgálaton való részvétel alól.

Tüdőgyógyászati ellátást a Szent Ferenc Kórház Tüdőgondozó körzetekre osztott szakrendelései, a Semmelweis Kórház Tüdőgyógyászati Osztály, a Tüdőszűrő állomás, valamint évente egy alkalommal a Budapesti Máltai Szeretetszolgálat Szűrőbusza végez, melynek várható időpontjáról előzetesen tájékoztatják intézményünket. Munkánk során folyamatosan végzünk egészségnevelést, gondozottaink számára egészségügyi felvilágosító foglalkozásokat tartunk.

Igyekszünk ismereteiket bővíteni, tudatosabb életvitelre késztetni, motiválttá tenni őket saját egészségi állapotuk javítása érdekében.


Bemutatkozás | Szolgáltatásaink | Elérhetőségek | Galéria | A mindennapok | „Hajléktalanszálló fejlesztése Miskolcon” projekt
Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete - Telefon: - - Mobil: -